24 พ.ค. เวลา 14:11 • หุ้น & เศรษฐกิจ

[ สภาพอากาศโลกที่เลวร้ายลง กำลังจุดประกายตลาด $2.5 หมื่นล้าน ]

ตลาดตราสารอนุพันธ์สภาพอากาศ (weather derivatives) กำลังเฟื่องฟูเนื่องจากความผันผวนของสภาพอากาศเพิ่มขึ้น
สัญญาทางการเงินเหล่านี้ ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ และลม โดยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2023 ปริมาณการซื้อขายตราสารเพิ่มขึ้นมากกว่า 260% และมีมูลค่าตลาดสูงถึง $2.5 หมื่นล้านไปแล้ว
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านสภาพอากาศช่วยให้ธุรกิจจัดการความเสี่ยงทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งแตกต่างจากพันธบัตรภัยพิบัติ ซึ่งจ่ายเงินสำหรับเหตุการณ์ที่รุนแรงและเกิดขึ้นได้ยาก
ตราสารอนุพันธ์ด้านสภาพอากาศครอบคลุมเงื่อนไขที่พบบ่อยกว่า เช่น การมอบเงินชดเชยให้เกษตรกรในช่วงฤดูร้อน หรือชดเชยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วงที่ฝนตก
1
CME Group ขยายการเสนอขายอนุพันธ์สภาพอากาศเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น สัญญาใหม่ครอบคลุมเมืองต่างๆ เช่น ฟิลาเดลเฟีย ฮูสตัน (สหรัฐฯ) และปารีส (ยุโรป) การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยบริษัทต่างๆที่เผชิญกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็กระตุ้นการเติบโตเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคาดการณ์ฝนตก 'AgriClime' ของ Syngenta มีการคืนเงินสดให้กับเกษตรกรหากสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร
แม้จะมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น Moral hazard และ basis risk (⚠️มีอธิบายท้ายโพสต์) แต่แนวโน้มของตลาดก็เป็นไปในเชิงบวก ผู้เล่นในอุตสาหกรรมเชื่อว่าอนุพันธ์สภาพอากาศจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการผลกระทบจากสภาพอากาศและสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดด้วย
cr. Bloomberg
⚠️ Basis Risk: คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญาอนุพันธ์สภาพอากาศที่ซื้อมา ไม่ได้สะท้อนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจของผู้ซื้อ ตัวอย่างเช่น
เกษตรกรซื้อสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากภัยแล้ง โดยสัญญาจะจ่ายเงินเมื่อปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ แต่พืชผลของเกษตรกรอาจไม่ได้รับความเสียหายมากนักเนื่องจากมีระบบชลประทานที่ดี ในกรณีนี้ เกษตรกรก็ยังได้รับเงินจากสัญญาอนุพันธ์
⚠️ Moral Hazard: คือความเสี่ยงที่ผู้ซื้อสัญญาอนุพันธ์สภาพอากาศอาจมีแรงจูงใจที่จะไม่ป้องกันหรือลดความเสียหายจากสภาพอากาศ เนื่องจากรู้ว่ามีสัญญาอนุพันธ์คุ้มครองอยู่แล้ว
ตัวอย่างเช่น บริษัทจัดงานเทศกาลดนตรีกลางแจ้งซื้อสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากฝนตกหนัก หากฝนตกหนักในวันงาน บริษัทจะได้รับเงินชดเชยจากสัญญาอนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม อาจทำให้บริษัทไม่ลงทุนในมาตรการป้องกันฝน เช่น เต็นท์กันฝน หรือ ระบบระบายน้ำ เพราะคิดว่ามีการประกันความเสี่ยงอยู่แล้ว
โฆษณา