25 พ.ค. เวลา 09:00 • การศึกษา

ความเชื่อที่ว่า “ผู้หญิงต้องเรียนอักษร ผู้ชายต้องเรียนวิศวะ” มาจากไหน? | Tell Me Why EP.8

Tell Me Why ชวนมาหาคำตอบว่า ภาพเหมารวมของสังคมต่อเพศหรือ gender stereotype มีต้นตอมาจากไหน ทำไมถึงมีคำพูดที่ว่า “ผู้หญิงต้องเรียนอักษร ผู้ชายต้องเรียนวิศวะ”เกิดขึ้น และมันก่อให้เกิดอคติทางเพศระหว่างเพศตามมาอย่างไร แล้วเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้หายไปได้ไหม
โฆษณา