25 พ.ค. เวลา 14:35 • สุขภาพ

IVF ICSI เด็กหลอดแก้ว

เด็กหลอดแก้ว คือการนำเอากระบวนการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้ในการช่วยเหลือในกลุ่มคนที่ภาวะมีบุตรยาก
กระบวนการในการทำเด็กหลอดแก้วนั้น แบ่งได้ดังนี้
1. การกระตุ้นไข่ คือ การใช้ยาหรือฮอร์โมนเพื่อทำให้ร่างกายมีการผลิตไข่ที่มีคุณภาพ และจำนวนมากขึ้น
2. การเก็บไข่ คือการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการนำไข่ออกมาทำการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
3. การเลี้ยงตัวอ่อน คือการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการดูแลการเจริญเติบโตของตัวอ่อนภายนอกร่างกาย
4. การตรวจโครโมโซม คือการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์
5. การย้ายตัวอ่อน คือการนำตัวอ่อนกลัยเข้าไปในมดลูก
โฆษณา