26 พ.ค. เวลา 06:34 • ความคิดเห็น
เป็นคำถามให้ชวนคิดมากเลยครับ
คนเราถ้าต้องฝันร้ายแล้วไม่ตื่น มันจะยังไงต่อนะ
1
ผมว่า ไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อน กลไกของสมองจะทำงานของมันเอง เมื่อตึงก็คลาย เมื่อยึดก็วาง เมื่อเกิดก็ดับ มันจะปล่อยไปตามธรรมชาติ ต่อให้เรายึด ก็ถูกบังคับให้ปล่อยอยู่ดี
1
มันเป็นเช่นนั้นเอง!
โฆษณา