26 พ.ค. เวลา 14:05 • ปรัชญา
หาว หรือ อะไรเข้าตา หัวหอม เป็นไปได้ครับ เกี่ยวกับสังขาร และมักจะมีคนเข้าใจว่านั่นคือการร้องไห้ สาเหตุเป็นเพราะน้ำตาไหลมันจะมาทีหลัง คนทั่วไปก็จะเหมาเอาเองว่าน้ำตาไหลคือการร้องไห้ทั้งๆที่จริงๆไม่ใช่
โฆษณา