26 พ.ค. เวลา 15:49 • ปรัชญา
เข้าใจถูกแล้วครับ
การร้องไห้ กับน้ำตาไหล
มันคนละอย่างกัน
1
น้ำตาไหลเอง แต่ไม่ใช่ร้องไห้
น้ำตาไหลเพราะเหตุปัจจัยอื่น แมลงเข้าตา ฝุ่นเข้าตา อะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้หมดเลย
แต่อาการร้องไห้ ที่มาจากการเสียใจ หรืออาการดีใจ เกิดปิติ หรือร้องไห้เพราะความรู้สึก อาการร้องไห้แบบนี้จะไม่มีอะไรผู้ที่บรรลุธรรม เพราะสังโยชน์ไม่มีแล้วครับ แต่ว่าเราก็ต้องถามต่อไปอีกว่าบรรลุธรรมอะไร ถ้าเป็นโสดาบันก็มีอาการร้องไห้อยู่นะ ในตอนที่พระพุทธเจ้านิพาน พระอานนท์ก็เป็นโสดาบันแล้วนะ แต่ท่านก็ยังมีอาการเสียใจร้องไห้อยู่เลยครับ
ผู้ที่จะไม่ร้องไห้เลย
คงจะเป็น อนาคามี ขึ้นไปน่ะครับ
โฆษณา