27 พ.ค. เวลา 00:22 • ปรัชญา
ผมตีความว่า การร้องไห้ คือ การแสดงถึงสิ่งที่กำลังแบกครับ ถ้าไม่มีเรื่องให้แบก เราจะไม่ร้องไห้
ส่วนการบรรลุธรรม คือการเข้าใจและปล่อยวางอย่างแท้จริง ถ้าทำได้ ก็ไม่มีเหตุให้ต้องร้องไห้ครับ 🙂
1
โฆษณา