27 พ.ค. เวลา 01:45 • ปรัชญา
antiqueline
ในทัศนะส่วนตัวคิดว่าไม่ถูกเชื่อว่าการบรรลุธรรมในความหมายของตัวเองคือความเข้าใจการเป็นไปของชีวิตไม่ว่าจะสุขเศร้าเหงาหรือรักการแสดงออกโดยการร้องไห้หรือออกอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นไปได้แต่เพียงความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดได้และวางลงปลงได้แล้วกลับมาสู่ความนิ่งได้นี่คือความเชื่อส่วนตัวนะครับ
1
โฆษณา