27 พ.ค. เวลา 02:18 • ปรัชญา
น่าจะถูก นอกจากนี้ยังเหนือความโกรธ,ความเกลียดชังและความปิติยินดี
1
โฆษณา