27 พ.ค. เวลา 10:03 • การตลาด

กสทช. สั่งช่อง 3 ระงับการออกรายการโหนกระแส 1 วัน มีผล 7 มิ.ย.

กสทช. สั่งช่อง 3 ระงับการออกรายการโหนกระแส 1 วัน มีผลวันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป หลังมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบรายการ ล่าสุด "หนุ่ม กรรชัย" โพสต์ข้อความจัดรายการ "โหนกับป๋อง" แทน
6
จากกรณที่ สำนักงาน กสทช. ได้ออกหนังสือลงวันที่ 28 เมษายน 2567 เรื่อง คำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยส่งหนังสือถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด
1
ล่าสุด แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งให้ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานประกอบกิจการโทรทัศน์ทีวีดิจิทัลช่อง 33 HD สั่งให้ระงับรายการโหนกระแสหยุดออกอากาศ 1 วัน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นี้
2
เหตุผลที่ สำนักงาน กสทช. สั่งให้ช่อง 3 หยุดออกอากาศรายการโหนกระแส เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเรื่องการเผยแพร่รายการโหนกระแสไม่เหมาะสม ดังนั้นทางคณะอนุกรรมการเนื้อหาด้านกิจการโทรทัศน์จึงได้นำเสนอต่อสำนักงาน กสทช.เพื่อทำการพิจารณา
การสั่งระงับออกอากาศรายการ "โหนกระแส" เป็นระยะเวลา 1 วัน ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือน เม.ย.2566 กสทช.เคยมีมติแจ้งให้ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด แก้ไขปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองเนื้อหารายการมาแล้ว จากปัญหาการออกอากาศรายการ โดยรายการ โหนกระแส หัวข้อ "ศรี ตกลงทนได้ไหม" และ "ทีนี้ก็ว้าวุ้นเลย ตบสนั่นตลาด! สาวท้อง 6 เดือนโดนตบ อีกด้านโต้ก็มึงตบแม่กูก่อน”
มติ กสทช. ระบุว่ามีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่างคนในสังคมจนอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง มีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิ์ และเสรีภาพของบุคคลอื่น ตลอดจนอาจก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมรวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้แหล่งข่าวกล่าวร้ายหรือพาดพิงบุคคลอื่น ยั่วยุ บริภาษ ด้วยการใช้ภาษาหยาบคายรุนแรง ดูถูก เหยียดหยามบุคคลอื่นในเชิงลดคุณค่า
1
ทำให้มีความหมายเชิงลบ หรือลดทอนคุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นซึ่งเป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งมีการไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ช่อง 3 เอชดี
ตามประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บริการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (10) ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องดำเนินการคัดเลือก จัดหา กำกับดูแลรายการ เนื้อหารายการใด ๆ ที่ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ
2
กสทช.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฏหมายด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วจึงอาศัยอำนาจตามข้อ 19 ของประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บริการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2555 มีคำสั่งให้บริษัทฯระงับการออกอากาศรายการ "โหนกระแส" เป็นระยะเวลา 1 วัน เพื่อให้บริษัทได้ดำนเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล ตรวจสอบ และกลั่นกรองเนื้อหารายการ "โหนกระแส" ให้เป็นไปตามมาตราฐานทางวิชาชีพและจิรยธรรมของสื่อ โดยสามารถนำรายการอื่นมาออกอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวได้
2
สำนักงาน กสช.จึงแจ้งคำสั่ง กสทช.มายังบริษัทฯเพื่อทราบและปฏิบัติตามโดยทันทีและรายงานให้สำนักงาน กสทช.ทราบเป็นหนังสือ ทั้งนี้ หากบริาทฯ ไม่พอใจในคำสั่ง กสทช. ดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้สิทธิโต้แย้งยื่นคำฟ้องต่อสาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งของ กสทช.
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้โพสต์ข้อความว่า เตรียมจัดรายการโหนกับป๋อง แทนโหนกระแสที่หยุดออกอากาศในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นี้ั.
โฆษณา