27 พ.ค. เวลา 13:04 • ปรัชญา
ไม่เกี่ยวครับ !!
บรรลุธรรม แต่ยังไม่เป็นอรหันต์ ก็ยังมีอารมณ์อยู่ครับ แค่ละอารมณ์ได้ไว ตามกำลังของตน
1
โฆษณา