27 พ.ค. เวลา 13:57 • หุ้น & เศรษฐกิจ
บ้านปิ่นเกล้า
การลงทุนมี 2 แบบ คือ...
1. การลงทุนทางตรง คือ เปิดบริษัทเอง และหาเงินเข้าบริษัท
2. การลงทุนทางอ้อม คือ ลงทุนในหุ้นสามัญ, กองทุนรวม หรือตราสารหนี้แล้วได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับ
ถ้าไม่อยากลงทุน ขอแนะนำว่าให้ฝังเงินในตุ่มหลังบ้าน ไม่มีผลตอบแทนแน่ ๆ
โฆษณา