30 พ.ค. เวลา 00:23 • ความคิดเห็น
อยู่เงียบๆ หรือ ไปที่ชอบๆ เพื่อให้เวลาตัวเอง ได้ตกตะกอนทางคิด และเรียนรู้ว่าเรากำลังเติบโต เพื่อรักษาและก้าวผ่านอาการบาดเจ็บทางจิตใจครับ 🙂
โฆษณา