30 พ.ค. เวลา 01:09 • ความคิดเห็น
ไม่ว่าคนจะเจออะไร หนักหนาขนาดไหน สุดท้ายเวลาก็จะเยียวยาจิตใจ ในระหว่างทางที่เวลาจะทำงาน เราต้องมีวิธีรับมือซึ่งก็แตกต่างไปตามจริตแต่ละคน แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องแยกแยะให้ออกว่า อะไรทำให้เราทุกข์ ทำความเข้าใจ แล้วเราจะจัดการกับสภาพจิตใจได้ดีและเร็วขึ้นด้วยความเข้าใจ ทุกข์ก็จะอยู่ไม่นาน
โฆษณา