3 มิ.ย. เวลา 07:10 • ปรัชญา

ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนเป็นครู

ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนเป็นครู
บางคนดีใจหาย
บางคนร้ายจนน่าหวาดกลัว
บางคนทำดีไม่หวังผล
บางคนทำทุกอย่างต้องได้กลับคืน
บางคนทำเลวเพราะเผลอ
บางคนทำเลวอยู่เป็นนิจ
บางคนต่อหน้าดีลับหลังคบไม่ได้
บางคนเลวทั้งต่อหน้าและลับหลัง
เจอใครมาบ้างให้เก็บไว้เป็นบทเรียน
ประสบการณ์ที่ล่วงเลยมา อย่าให้ผ่านไปโดยที่เราไม่เก็บมาเตือนใจตน
ว่าคนมีหลากหลายรูปแบบ เราจะเจอคนแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนแบบไหน!
เขาไม่ดี อย่าทำไม่ดีเลียนแบบเขา
เขาไม่ดี ให้เห็นโทษของการทำไม่ดีจากเขา
สอนตัวเอง บอกตัวเองได้
แยกแยะดีชั่วได้ ชีวิตจะไม่อับจนหนทาง
โฆษณา