5 มิ.ย. เวลา 11:00 • ความคิดเห็น

ทุนประกันชีวิต แต่ละคนควรทำไว้เท่าไหร่ดี?

วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคคำนวณหาทุนประกันชีวิตแบบง่ายๆ ซึ่งตามหลักการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินนิยมใช้มีอยู่หลายแนวคิด โดยส่วนใหญ่จะคิดจากความต้องการทางการเงินพื้นฐานของแต่ละคน ดังนั้นแต่ละคนจึงอาจมีทุนประกันชีวิตที่ไม่เท่ากันนะ
แนวคิดที่คำนวณตามได้ง่ายและคนนิยมนำไปใช้ คือ Needs Approach หรือแนวคิดตามความจำเป็น แนวคิดนี้จะประมาณทุนประกันชีวิตจากความต้องการทางการเงินที่จําเป็นของครอบครัวเมื่อผู้มีรายได้หลักเสียชีวิตไป ทั้งความจำเป็นด้านเงินสดและความจำเป็นด้านรายได้ ซึ่งจะครอบคลุมความจำเป็นทางการเงินต่างๆ ได้ครบทุกด้านพอดี
หากในอนาคตมีสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะต้องมาคำนวณใหม่อีกครั้ง เพื่อให้มีจำนวนเงินที่เพียงพอต่อความต้องการที่จําเป็นของครอบครัวอยู่เสมอ
โฆษณา