4 มิ.ย. เวลา 23:37 • การศึกษา
เราค่ะ เราไม่ชอบฟิสิกส์เพราะว่าเราได้ครูที่สอนแล้วไม่ค่อยยกตัวอย่างโจทย์ คือเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เรียนแต่ครูให้ทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองแล้ว โดยไม่ยกตัวอย่าง อีกอย่างครูชอบเล่าเรื่องของตัวเองซ้ำๆ ครูก็ไม่ได้สอนแย่นะ แต่เราอยากเปลี่ยนครูอะ อยากลองครูคนอื่นบ้างเผื่อบทนั้นที่เราเรียนมันจะเข้าใจขึ้น
โฆษณา