5 มิ.ย. เวลา 02:41 • ความคิดเห็น
ในการเข้าสู่ระบบ Blockdit จะเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์รับรหัส OTP และเข้าสู่ระบบ และสามารถเชื่อมบัญชี Blockdit เข้ากับ Google, Facebook หรือ Apple ID ได้
หากผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบแนะนำให้ log in ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่บัญชีนั้นได้ลงทะเบียนไว้นะคะ
แต่ทั้งนี้หากผู้ใช้งานไม่สามารถจำหมายเลขโทรศัพท์ หรือยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เดิมไปแล้ว กรณีนี้เราจะไม่สามารถกลับไปใช้บัญชีเดิมได้ค่ะ เนื่องจากจะต้องใช้รหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ในการเข้าสู่ระบบค่ะ
โฆษณา