5 มิ.ย. เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ส่งออก-ท่องเที่ยว ดันเศรษฐกิจ CLMV ปี 2567 โตสูงขึ้น แม้ยังช้ากว่าช่วงก่อนโควิด

SCB EIC ยังมีมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจ CLMV และคาดว่าจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคของโลกที่เติบโตสูง
#clmv #ประเทศเพื่อนบ้าน #เศรษฐกิจCLMV
โฆษณา