5 มิ.ย. เวลา 15:44 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ราคาหุ้นลดลงมาใกล้ราคาช่วงโควิด โซนนี้ได้ปันผลเกือบ 5% ในขณะที่ผลประกอบการ และการขยายสาขาเติบโตมากกว่าในอดีตแล้ว
มุมมองต่อการเติบโตในอนาคต : แม้จะเติบโตน้อยกว่าในอดีต แต่คาดว่า hmpro น่าจะกินส่วนแบ่งจากร้านค้าดั้งเดิม และร้านค้าท้องถิ่นตามต่างจังหวัดได้มากขึ้น เพราะเมื่อคนชั้นกลางมีฐานะมากขึ้น ย่อมต้องการความทันสมัย และความสะดวกสบาย ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าโฮมโปร ในขณะที่ hmpro ยังมี room สำหรับการขยายโมเดลไซส์เล็กไปในพื้นที่ตามต่างอำเภอที่มีศักยภาพ น่าจะเป็นโอกาสในอนาคตได้
โฆษณา