6 มิ.ย. เวลา 10:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ

5 เหตุผลว่าทำไม หุ้นยุโรปยังเป็นของดี ที่ราคาไม่แพง

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรปจะทำ New High และปรับตัวขึ้นมาแล้ว 7% YTD แต่หุ้นยุโรปยังคงมีความน่าสนใจ และโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี จาก 5 เหตุผล ดังนี้
1. ราคาที่ไม่แพง เมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไร
 • ปัจจุบัน P/E ของหุ้นยุโรปอยู่ที่ 13.7 เท่า ซึ่งต่ำ กว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และถูกกว่าตลาด S&P500 ถึง 34% แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าราคาที่ไม่แพงคือ P/E ที่อยู่ในระดับต่ำนั้น มาจากการเติบโตของกำไรสุทธิ
 • กำไรสุทธิใน Q1/2567 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดถึง 9% ส่งผลให้นักวิเคราะห์ต่างปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิของตลาดหุ้นยุโรปขึ้นมา
2. ตัวเลขเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัว
 • GDP ไตรมาส 1/2567 ดีกว่าคาดและดีขึ้นจากไตรมาสก่อน PMI ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
 • ด้าน Leading Indicator อย่าง ZEW Expectation of Economic Growth เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี
3. ECB มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยก่อน FED
 • เงินเฟ้อที่ลดลงค่อนข้างเร็วในยุโรป ทำให้ ECB มีแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 6 มิ.ย. ซึ่งตลาดคาดการณ์โอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยของ ECB สูงถึงเกือบ 90%
4. แหล่งรายได้ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นยุโรปมีรายได้จากต่างประเทศ 52% ซึ่งมาจากภูมิภาคเอเชีย 15% ดังนั้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นที่ชัดเจน จะส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของตลาดยุโรป
5. ตลาดที่ถูกมองข้าม
 • เงินลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2563 ในตลาดหุ้นยุโรปอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จะเป็นปัจจัยบวกและดึงดูดเงินลงทุนโดยปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นยุโรปเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี
มุมมองการลงทุน บลจ.กรุงศรี
แนะนำกองทุน KFHEUROP ซึ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงที่มีการเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
 • พอร์ตปัจจุบันของกองทุนมีสัดส่วนหุ้นเติบโตค่อนข้างสูง ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดจากดอกเบี้ยที่กำลังจะปรับลดลง
 • ในช่วงปลายปี 2566 ที่ตลาดมีความคาดหวังเกี่ยวกับเเนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยส่งผลให้ Bond Yield ในช่วงนั้นปรับลดลง และกองทุน KFHEUROP สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 20.2%* ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป (Stoxx600) ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 10.4%
ที่มา: บลจ.กรุงศรี | *ข้อมูลผลตอบแทนกองทุนตั้งแต่ 26 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2566
กองทุนกรุงศรีที่เน้นลงทุนในหุ้นยุโรป ได้แก่ KFHEUROP-A | KF-EUROPE | KFEURORMF
>> ข้อมูล KFHEUROP-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFHEUROP-A
>> ข้อมูล KF-EUROPE คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KF-EUROPE
>> ข้อมูล KFEURORMF คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFEURORMF
นโยบายการลงทุน/คำเตือน
 • KFHEUROP | KF-EUROPE | KFEURORMF ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์ | ทุกกองทุนมีระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFHEUROP ป้องกันความเสี่่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ส่วน KF-EUROPE และ KFEURORMF ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวแทนสนับสนุนการขาย/ เจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
ติดตามกองทุนกรุงศรี อัปเดตข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
#กองทุนกรุงศรี #NewsUpdate
โฆษณา