6 มิ.ย. เวลา 11:02 • หุ้น & เศรษฐกิจ
อันดับแรก คงต้องให้การเมืองไทยเรามีเสถียรภาพก่อน 😑
โฆษณา