7 มิ.ย. เวลา 03:24 • หุ้น & เศรษฐกิจ

กำไรสุทธิของ บจ. ในตลาด SET ไตรมาส 1 ปี 2567 รายอุตสาหกรรม

ผลดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) งวดไตรมาส 1 ปี 2567 จำนวน 609 บริษัท มีกำไรสุทธิทั้งหมด 266,889 ล้านบาท หรือเติบโตคิดเป็น 1.8% YoY เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และแม้ว่าภาพรวมตลาดจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่ยังมีบางอุตสาหกรรมที่แย่ลงในไตรมาสนี้ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่บทความด้านล่างนี้ค่ะ
📌บจ. SET 8 อุตสาหกรรม กำไรสุทธิไม่ติดลบแต่ยังมีชะลอตัว
ผลดำเนินงานทั้งหมด 8 อุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนใน SET พบมี 4 อุตสาหกรรมที่กำไรสุทธิหดตัวในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2567 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่
1. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กำไรสุทธิ 22,545 ล้านบาท หดตัว 40.8% YoY
2. สินค้าอุตสาหกรรม กำไรสุทธิ 5,801 ล้านบาท หดตัว 21.3% YoY
3. สินค้าอุปโภคบริโภค กำไรสุทธิ 1,133 ล้านบาท หดตัว 12.3 YoY
4. ทรัพยากร กำไรสุทธิ 82,322 ล้านบาท หดตัว 1.4% YoY
ซึ่งสาเหตุที่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างกำไรสุทธิหดตัวมาก เนื่องจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงลงและสถาบันการเงินมีการคุมเข้มเรื่องสินเชื่อมากขึ้น ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ซบเซาจากธุรกิจเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่กำไรหดตัวในไตรมาสนี้
📌ภาคการท่องเที่ยวหนุนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกำไรดี ไตรมาส 1 ปี 2567
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ภาพรวมผลประกอบการดีขึ้นจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวส่งผลให้ธุรกิจการบริการและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีกำไรดีขึ้น เช่น ธุรกิจโรงแรม การบิน พื้นที่เช่า ค้าปลีก และโทรคมนาคม ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งให้ผลประกอบการของธุรกิจการเงินเติบโต แต่อาจกดดันต้นทุนทางการเงินต่อธุรกิจอื่นๆ”
สอดคล้องกับผลดำเนินการไตรมาส 1 ปี 2567 พบมี 4 อุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิขยายตัว ประกอบด้วย
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กำไรสุทธิ 13,041 ล้านบาท ขยายตัว 44.7% YoY
2. บริการ กำไรสุทธิ 41,595 ล้านบาท ขยายตัว 39.8% YoY
3. เทคโนโลยี กำไรสุทธิ 19,422 ล้านบาท ขยายตัว 16.1% YoY
4. ธุรกิจการเงิน กำไรสุทธิ 81,031 ล้านบาท ขยายตัว 6.0% YoY
ผู้เขียน: เพ็ญพิชชา สกลวิทยานนท์ Economics Data Analytics
ภาพประกอบ: บริษัทก่อการดี
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
════════════════
Bnomics - Bangkok Bank Economics
'Be an Economist for Everyone'
วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นเศรษฐกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
1
โฆษณา