8 มิ.ย. เวลา 09:00 • ไลฟ์สไตล์

ใช้เงินอย่างไรให้มีความสุข แม้จะมีเงินไม่มากก็ตาม? | Tell Me Why EP.10

"หากเราใช้เงินแล้วรู้สึกไม่มีความสุข แสดงว่าเรายังใช้เงินไม่เป็น?" Tell Me Why ชวนมาหาคำตอบเรื่องการใช้เงิน ทำไมเรามีเงินแล้วยังทุกข์อยู่ ทำไมเวลาใช้เงินซื้อของแล้วรู้สึกสุกสุขไม่สุด แล้วเราจะใช้เงินอย่างไรให้มีความสุขอย่างสูงสุดกันดี
โฆษณา