13 มิ.ย. เวลา 09:00 • ธุรกิจ

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITP

SS5 l EP38 เจาะตลาดแอฟริกา...เจาะใจผู้นำเข้าชาวแอฟริกัน
ตลาดแอฟริกาถูกมองว่าเป็นตลาดหินที่เจาะได้ยาก เพราะเต็มไปด้วยอุปสรรคในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินของผู้นำเข้าที่ไม่มากพอ ต้นทุนการนำเข้าที่สูงจนยากจะแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนา แต่นี่กลับกลายเป็นโอกาสทองของผู้ที่มองเห็นปัญหาและหาทางแก้ไข เพราะถ้าเจาะใจผู้นำเข้าชาวแอฟริกันได้ ก็เท่ากับเจาะตลาดนี้ได้ก่อนใคร
🎧รับฟังได้ที่
โฆษณา