11 มิ.ย. เวลา 11:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

แหล่งเงินบำนาญยามเกษียณ ของคนที่ทำงานอิสระ

คนประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ก็ออมเงินเพื่อสร้างรายได้ไว้ใช้ยามเกษียณแบบเงินบำนาญตลอดชีพได้ ด้วย "กอช." หรือกองทุนการออมแห่งชาติ
1
กอช. เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณของคนที่มีอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่มีระบบบำเหน็จบำนาญเหมือนราชการ และไม่มีกองทุนประกันสังคมหรือ PVD เหมือนมนุษย์เงินเดือน จึงมีความกังวลใจเรื่องเงินไว้ใช้ยามเกษียณ
ทางภาครัฐจึงช่วยสนับสนุนสมทบเงินออม เมื่อมีการออมเงินกับ กอช. ตามช่วงอายุ และเมื่ออายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญตลอดชีพหรือเงินดำรงชีวิต ยิ่งเราออมเยอะยิ่งได้เงินบำนาญเยอะ
1
หลายคนน่าจะเคยได้ยิน “กองทุนการออมแห่งชาติ” แต่ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียดกันสักเท่าไหร่ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักให้มากขึ้น คลายทุกข้อสงสัยกับกอช. ใครสมัครได้บ้าง? และเราจะได้เงินบำนาญอย่างไร?
ตามมาฟังต่อที่คลิปนี้ได้เลย
เรามองว่ากอช.เป็นการออมที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์คนที่มีอาชีพอิสระ หรือคนที่มีรายได้ไม่ประจำได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ต้องส่งเงินทุกเดือน และแต่ละเดือนไม่ต้องส่งเท่ากันก็ได้
หากเพื่อนๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกอช. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
📱 Line กอช. : @nsf.th
📱 แอปพลิเคชัน กอช.
📱 สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
โฆษณา