10 มิ.ย. เวลา 15:41 • ธุรกิจ
ให้พัฒนาศักยภาพของเราให้สูงขึ้น ๆ สูงจนเราสามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่หัวหน้าเราทำงานอยู่ และเมื่อเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้ว เราก็ไล่หัวหน้าคนที่มาดูถูกเราออกไปเลยครับ
และเราจะเป็นหัวหน้าที่ไม่จับผิดลูกน้อง เป็นหัวหน้าที่ไม่ดูถูกลูกน้อง และเป็นหัวหน้าที่รับฟังลูกน้อง และเข้าใจลูกน้องครับ
โฆษณา