เกาะพระอาดเฒ่า เกาะประวัติศาสตร์ แห่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ ถือเป็นป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้งจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.17 ของเนื้อที่ป่าชายเลนทั้งประเทศ
เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นับตั้งแต่เขตอำเภอเมืองพังงา เลียบตามชายฝั่งจนถึงเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และบริเวณพื้นน้ำในทะเลอันดามัน มีพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ยังประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมประมาณ 51 เกาะ
หนึ่งในนั้น คือ เกาะพระอาดเฒ่า ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน สภาพเป็นเกาะอยู่ไม่ไกลชายฝั่ง ใกล้กับบ้านหินร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา บริเวณเพิงผาทางด้านทิศตะวันตกของเขาพระอาดเฒ่า พบภาพเขียนสีแดงโบราณแบบเค้าโครงรอบนอก และแบบระบายเงาทึบ บางภาพเป็นภาพสัตว์ เช่น ปลา กุ้ง บางภาพมีขนาดใหญ่มาก มองดูคล้ายกับภาษาโบราณ และมีการพบวัตถุโบราณเป็นเศษภาชนะดินเผา ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เกาะพระอาดเฒ่า เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ยังเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นของเหล่าสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ที่ควรค่าแก่การมาเยือน
ที่มา : อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
#อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา #พังงา #กรมอุทยานแห่งชาติ #เกาะพระอาดเฒ่า
โฆษณา