10 มิ.ย. เวลา 18:57 • ธุรกิจ

Apple เปิดตัวเทคโนโลยี AI

“Apple Intelligence” ที่สามารถผสานงานกับ ChatGPT ได้
1
Apple Intelligence คือ AI ที่จะอยู่ใน iPhone, iPad, Mac
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ และเพิ่มความสามารถให้กับซอฟต์แวร์และแอปของ Apple
โดย Apple Intelligence เป็น AI ที่เข้าใจภาษาของมนุษย์ (Language), เข้าใจบริบทของผู้ใช้งาน (Personal Context), สามารถสร้างภาพ (Images) ขึ้นมาเองได้ และช่วยให้ Siri ฉลาดขึ้น
3
ที่สำคัญ มีจุดเด่นคือเรื่องของ “ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” ของข้อมูล
1
นอกจากนี้ Apple Intelligence ยังทำให้ Siri สามารถเชื่อมต่อและผสานการทำงานร่วมกับ ChatGPT ได้อีกด้วย
โดยรองรับ ChatGPT-4o ให้ใช้ฟรี..
3
เช่น ถ้าถาม Siri แล้วตอบไม่ได้ มันก็จะไปถาม ChatGPT ให้
1
ราคาหุ้น Apple หลังเปิดตัว Apple Intelligence..
โฆษณา