11 มิ.ย. เวลา 06:34 • ธุรกิจ
งานคือเงิน
เงินคืองาน
บันดาลสุข
กลับไปทบทวนเป้าหมายตัวเองอีกครั้ง
ให้นายtoxicคนนี้เป็นแค่ทางผ่านไปสู่เป้าหมาย
ให้เป็นการดูหนังดูละครเห็นตัวละครแต่ละตัวแสดงไป พยายามไม่เอาใจไปร่วมในบทนั้นๆ ดูผ่านได้ก็เป็นบทต่อไปแล้ว ไม่นานหรอก
โฆษณา