11 มิ.ย. เวลา 06:41 • การศึกษา
จากการหยุดการค้นหาตัวเองครับ
ยิ่งหา ยิ่งเสียเวลา
เมื่อไหร่คุณหยุด คุณจะเห็นและพบตัวเองครับ
โฆษณา