11 มิ.ย. เวลา 06:42 • ความคิดเห็น
คำว่า"โง่"ทำให้เข้าใจเรื่องราวเกิดการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าหรือไม่
ถ้าไม่ ก็ไปสนใจการทบทวนเรื่องราว หาปัญหา หาเหตุ ทำความเข้าใจแล้วค่อยว่ากันต่อ
โฆษณา