11 มิ.ย. เวลา 10:16 • การศึกษา
บ้านปิ่นเกล้า
สำหรับผม ผมหาตัวเองได้จากการเรียน ป.ตรี คือ ผมเรียนหลายสาขาอาชีพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ และศึกษาศาสตร์ นอกจากยังมีใบอนุญาตอีก 4 ใบ และประกาศนียบัตรอีกหลายใบ สุดท้ายผมพบว่า...อยากเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือ ช่วยเด็กไม่ชอบอ่านหนังสือ...
โฆษณา