11 มิ.ย. เวลา 15:32 • การศึกษา
ความชอบ ความหลงไหล และมันไปไกลจนถึงขั้นหลงรัก ... ก็ตั้งใจทำมาก ๆ
โฆษณา