13 มิ.ย. เวลา 11:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ทุกคนต้องรู้! จะได้เลือกใช้ได้ตรงความต้องการ

บัญชีเงินฝาก ถือเป็นแหล่งเก็บออมเงินอันดับแรกๆ ที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคยมากสุด
ไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายออมเงินเพื่ออะไร เช่น ออมเงินให้ลูก เก็บเงินไว้ดาวน์บ้าน เก็บเงินแต่งงาน เก็บเงินเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น ก็มักจะไปฝากเงินที่บัญชีธนาคาร เพราะเปิดบัญชีง่าย ปลอดภัย และไม่มีความเสี่ยง
เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักแค่บัญชีออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ เพราะเป็นบัญชีที่คนนิยมใช้กัน
แต่ความจริงแล้ว บัญชีเงินฝากมี 4 ประเภทหลักๆ แต่ละประเภทก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอีกด้วย
เราจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับบัญชีเงินฝากทั้ง 4 ประเภทก่อน เพื่อที่จะเลือกเปิดบัญชีแบบที่ตรงกับความต้องการทางการเงินของแต่ละคน
1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีที่หลายคนคุ้นเคยอย่างดี และเหมือนเป็นบัญชีพื้นฐานที่ทุกคนต้องเปิดไว้ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะบัญชีนี้มีความยืดหยุ่นสูง ฝากถอนเมื่อไหร่ก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำน้อยหรืออาจไม่มีกำหนดขั้นต่ำฝากเงิน แต่ก็ต้องแลกกับได้ดอกเบี้ยน้อย
เหมาะกับ เป็นบัญชีไว้ใช้จ่ายประจำวัน ไว้เก็บออมเงินสำรองฉุกเฉิน หรือออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นๆ
2. บัญชีเงินฝากประจำ
บัญชีที่กำหนดระยะเวลาฝากเงินเอาไว้ เช่น 3เดือน, 6เดือน, 12เดือน, 24เดือน เป็นต้น โดยจะต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆ กันจนครบกำหนด ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ยิ่งฝากนานยิ่งได้ดอกเบี้ยสูงขึ้น
และเมื่อฝากแล้วห้ามถอนก่อนกำหนด หากถอนก่อนก็อาจได้รับดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้หรืออาจไม่ได้เลย
เหมาะกับ เป็นบัญชีไว้ออมเงินระยะสั้นถึงระยะกลาง รวมถึงคนที่อยากเริ่มออมเงินทุกเดือนแต่ยังไม่พร้อมลงทุน
3. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากเดินสะพัด
บัญชีเงินฝากที่มีการเข้าออกต่อเนื่องทุกวัน สามารถเบิกถอนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยการสั่งจ่ายเช็ค
รวมถึงสามารถขอใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) หรือวงเงิน O/D บนบัญชีนี้ได้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและใช้เป็นเงินหมุนเวียน บัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝากและไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
เหมาะกับ บัญชีที่เปิดไว้เพื่อทำธุรกิจ หรือเป็นบัญชีร้านค้า
4. บัญชีเงินฝากต่างประเทศ
บัญชีเงินฝากที่เงินในบัญชีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สามารถฝากเงินได้ทั้งแบบบัญชีออมทรัพย์ ฝากประจำ และกระแสรายวัน
เหมาะกับ คนที่มีรายได้หรือมีภาระค่าใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ คนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินสลับไปมาระหว่างหลายสกุลเงิน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน และยังเพิ่มอีกทางเลือกการลงทุนในเงินฝาก เพราะจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบาท
จะเห็นได้ว่าแต่ละประเภทบัญชีก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นนอกจากเราจะรู้รายละเอียดของแต่ละบัญชีแล้ว ต้องรู้ถึงจุดเด่นของแต่ละประเภทด้วย เพื่อจะได้เลือกใช้ได้ถูกต้องและได้ประโยชน์ได้คุ้มค่าที่สุด
โฆษณา