11 มิ.ย. เวลา 17:56 • ประวัติศาสตร์
มีคำถามเกี่ยวกับความนิยมในรูปร่างหน้าตาของผู้หญิง ?
คำถามนี้ถูกลบ
เอาเป็นว่า
สำหรับตัวผมเอง
The sexiest thing about me
Is not the way I look
But the way I think about myself and others!
And that's
How sexy I am!
วี้ดวิ้ว ^_^
• ผู้หญิงที่ Sexy ที่สุดสำหรับผมมีคุณสมบัติคือ
- 1 royal and honest
- 2 intelligent
- 3 confident
- 4 naughty
ถ้าขาดข้อแรกเพียงข้อเดียว!
ผมจะไม่รับพิจารณา
ข้อที่เหลือ!
At some point, I will let you go!
โฆษณา