11 มิ.ย. เวลา 23:58 • ความคิดเห็น
ถ้าคุณปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ ความล้มเหลวมันไม่ได้คิดที่จุดสิ้นสุดครับ มนุษย์ก็เช่นกัน ถ้าคุณเริ่มทำอะไรมาแล้วคือมันสำเร็จไปแล้วในบางส่วน แต่ธรรมดาของมนุษย์เขาจะคิดชิงดีชิงเด่น ด้อยค่าให้เขาสูงกว่าคุณ แล้วคิดหรือนับแต่ผลท้ายสุดของมันซึ่งคุณอาจจะพลาดในบางจุด
ล้มเหลวที่งาน แก้ที่งาน ล้มเหลวที่ความรู้ รู้ให้พอ ล้มเหลวเรื่องคนก็เปลี่ยนคน ถ้าตั้งใจจะทำงานใดๆเจ้านายจะให้ทำอีกอย่างก็ปฎิเสธไปครับ เพราะถ้าคุณไม่มีใจจะทำตามแบบนั้นด้วยเหตุผลใดๆก็ตามมันก็จะต้องออกมาไม่ดีอยู่แล้ว ถ้าคุณล้มเหลวแล้วไปแก้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องคงไม่ได้อะไรขึ้นมา? การทำงานค่าเฉลี่ยไม่ได้อยู่ที่ IQ อย่างเดียว ความปลอดภัย ความไว้วางใจ ไม่ฉ้อโกงก็ค่อนข้างสำคัญครับแต่เป็นเพราะมันไม่โดดเด่น สวยงาม
ในการทำงานการทับถมกันเป็นเรื่องปกติ แต่หากเป็นเป้ามากเกินไปความไม่ปกติย่อมเข้ามาเยือน ถ้าคุณตั้งใจทำงานคุณจะเริ่มรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วแก้ไขส่วนนั้น ถ้าแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็อาจจะหางานใหม่หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ดีกว่าไม่รู้? คำว่า เป้า ก็คือ เมื่อคนอื่นผิดพลาดแล้วเขาไม่อยากเป็นเป้ามันก็จะมาหาคุณ วิธีไม่เป็นเป้าให้ใครคุณก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่หักล้างว่าถ้าล้มเหลว เจ้านายทำไมไม่ลงโทษ? แล้วทำดีที่สุดแล้วรึยัง? แต่ถ้าคุณไม่พบปัญหาคุณก็จะอยู่บนซากเหล่านั้นหลุดออกมายากครับ
เจ้านายคนไหนถ้าเขาด่าว่าใครโง่ถ้าผ่านงานมาหลายที่คุณโง่จริงไหม?หรือเจ้านายคุณต่างหาก?ที่ไม่รู้จะทำให้ตัวเขาดูฉลาดที่ดูแลลูกน้องและงานของบริษัทได้ดีได้อย่างไร? เป็นเรื่องที่คุณต้องเปลี่ยนความคิดจริงๆครับไม่งั้นสภาพนี้จะทำให้วนลู้ปท้อแท้เหนื่อยหน่ายอยู่แบบนั้น?
โฆษณา