12 มิ.ย. เวลา 11:21

คุยนอกกรอบ กับ สุทธิชัย หยุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567
เวลาออกอากาศ 21.30-22.00 น.
ผู้ดำเนินรายการ สุทธิชัย หยุ่น
ประเด็น "โลกเดือด" วิกฤตทะเลไทย ปะการังฟอกขาวรุนแรง
ผู้ร่วมรายการ
ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
รองคณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
โฆษณา