12 มิ.ย. เวลา 19:20 • การศึกษา
นิยามของคำว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากประสบความสำเร็จทางด้านไหนค่ะ
Physical หรือ emotional
บางคนแค่ทำอะไรที่ได้เติมเต็มความรู้สึกก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
บางคนก็อยากสำเร็จทางกายภาพ ชื่อเสียง เงินทอง ความเป็นอยู่
โฆษณา