13 มิ.ย. เวลา 14:50 • ความคิดเห็น
บ้านปิ่นเกล้า
การที่คุณทำงานล้มเหลวเกิดจากคุณไม่ตั้งใจทำงานหรือเปล่า? ค่อย ๆ ปรับการทำงานของคุณ ทำงานให้ช้าลง ถูกต้องมากขึ้น หรือไม่ก็ถามเพื่อนร่วมงานว่าต้องทำงานอย่างไร? ค่อย ๆ เรียนรู้ คิดว่าไม่เกินความสามารถ...
โฆษณา