14 มิ.ย. เวลา 01:25 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
กองบินตำรวจ

แอร์บัส C295 ดีอย่างไร

ณ ปัจจุบันการผลิต Airbus C295 มีการกระจายไปยังหลายประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:
1. สเปน การประกอบหลักของเครื่องบิน C295 ดำเนินการโดย Airbus Defence and Space ในเมืองเซบียา (Seville) ซึ่งเป็นศูนย์การผลิตและประกอบหลักของเครื่องบินนี้
2. โปรตุเกส OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal) บริษัทการบินในโปรตุเกสเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตส่วนประกอบบางอย่างของเครื่องบิน C295
3. โปแลนด์ PZL Mielec, บริษัทลูกของ Lockheed Martin ในโปแลนด์ ก็มีส่วนร่วมในการผลิตส่วนประกอบของ C295 เช่นกัน
การผลิตในแต่ละประเทศจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบิน รวมถึงการประกอบขั้นสุดท้ายที่เซบียา, สเปน ทั้งนี้การกระจายการผลิตนี้ช่วยให้การผลิต C295 มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงขึ้น
การที่ประเทศต่าง ๆ ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อผลิตเครื่องบิน C295 เองในประเทศมีเหตุผลหลายประการที่สนับสนุนการตัดสินใจนี้:
1. การเสริมสร้างศักยภาพทางอุตสาหกรรม การผลิตในประเทศช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในประเทศนั้น ๆ โดยเพิ่มโอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของวิศวกรและช่างเทคนิคท้องถิ่น
2. ความมั่นคงทางการทหาร การผลิตเครื่องบินในประเทศเองช่วยให้ประเทศนั้นสามารถควบคุมและมั่นใจในความพร้อมใช้งานของเครื่องบินในยามที่จำเป็น รวมถึงการลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศในสถานการณ์ที่อาจเกิดข้อจำกัดด้านการขนส่งหรือการค้า
3. การลดต้นทุน แม้ว่าในระยะสั้นการตั้งโรงงานผลิตใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในระยะยาวการผลิตเองจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาได้ เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งและภาษีนำเข้า รวมถึงสามารถผลิตชิ้นส่วนสำรองได้เอง
4. การสร้างงานในท้องถิ่น การผลิตในประเทศช่วยสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนได้มีงานทำและมีรายได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้น
5. การเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและการส่งออก เมื่อประเทศนั้นมีศักยภาพในการผลิตแล้ว อาจสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับสากล
การซื้อลิขสิทธิ์เพื่อผลิตเครื่องบินเองในประเทศจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์หลายด้าน ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี, เศรษฐกิจ, และความมั่นคงทางทหาร
เครื่องบินของกองบินตำรวจ
เครื่องบิน Airbus C295 มีขีดความสามารถหลากหลายที่ทำให้มันเป็นที่นิยมในหมู่ประเทศต่าง ๆ สำหรับใช้ในภารกิจหลากหลายประเภท ขีดความสามารถหลักของ C295 ได้แก่:
1. การขนส่งทางทหาร C295 สามารถขนส่งทหาร, อุปกรณ์ทางทหาร, และยานพาหนะขนาดเล็กได้ ด้วยความจุสูงสุดที่สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 9 ตัน นอกจากนี้ยังสามารถบินขึ้นและลงในสนามบินขนาดเล็กหรือสนามบินที่ไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่ได้
2. การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เครื่องบิน C295 ถูกออกแบบให้สามารถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์, อุปกรณ์การแพทย์, และอาหารไปยังพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การลาดตระเวนทางทะเลและการเฝ้าระวัง C295 สามารถติดตั้งระบบเซนเซอร์และอุปกรณ์ลาดตระเวนทางทะเลเพื่อใช้ในการตรวจจับและติดตามกิจกรรมทางทะเล เช่น การตรวจจับเรือผิดกฎหมาย การป้องกันการลักลอบขนสินค้า และการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย
4. การบรรทุกและส่งพลร่ม C295 สามารถใช้ในการบรรทุกและส่งพลร่มในภารกิจทางทหาร ทำให้สามารถนำทหารเข้าสู่พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
5. การแพทย์ฉุกเฉินและการอพยพทางการแพทย์ เครื่องบิน C295 สามารถปรับแต่งให้ใช้เป็นเครื่องบินพยาบาลสำหรับการอพยพทางการแพทย์ โดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์และรองรับการบรรทุกผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลฉุกเฉิน
6. การบินในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก C295 ถูกออกแบบให้มีความทนทานและสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย หรือสนามบินที่มีความยาวรันเวย์สั้นและไม่มีการเตรียมตัวที่ดี
ขีดความสามารถเหล่านี้ทำให้เครื่องบิน C295 เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในภารกิจทางทหารและการบรรเทาภัยพิบัติในหลายประเทศทั่วโลก
ได้ครับ สมรรถนะของเครื่องบิน Airbus C295 มีรายละเอียดดังนี้:
1. ความจุบรรทุก
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 9,250 กิโลกรัม (ประมาณ 20,394 ปอนด์)
- สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 71 คนในโหมดการขนส่งทหาร หรือ 49 คนในโหมดการโดยสาร
- สามารถบรรทุกผู้บาดเจ็บได้ถึง 24 คนในโหมดการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ขนาดและน้ำหนัก
- ความยาว: 24.50 เมตร (80 ฟุต 4 นิ้ว)
- ระยะระหว่างปลายปีก: 25.81 เมตร (84 ฟุต 8 นิ้ว)
- ความสูง: 8.60 เมตร (28 ฟุต 3 นิ้ว)
- พื้นที่ปีก: 59 ตารางเมตร (635 ตารางฟุต)
- น้ำหนักเปล่า: 12,700 กิโลกรัม (ประมาณ 28,000 ปอนด์)
- น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด: 23,200 กิโลกรัม (ประมาณ 51,146 ปอนด์)
3. สมรรถนะการบิน
- ความเร็วสูงสุด: 576 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 310 นอต, 358 ไมล์ต่อชั่วโมง)
- ความเร็วเดินทาง: 480 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ประมาณ 260 นอต, 298 ไมล์ต่อชั่วโมง)
- พิสัยบิน: 1,300 ไมล์ทะเล (2,400 กิโลเมตร) พร้อมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด
- ระยะเวลาการบินสูงสุด: 11 ชั่วโมง (โดยไม่มีการเติมน้ำมันกลางอากาศ)
- เพดานบินสูงสุด: 30,000 ฟุต (ประมาณ 9,144 เมตร)
- ระยะทางวิ่งขึ้น: 670 เมตร (ประมาณ 2,198 ฟุต) พร้อมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด
- ระยะทางวิ่งลง: 320 เมตร (ประมาณ 1,050 ฟุต)
4. เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์: Pratt & Whitney Canada PW127G turboprop engines
- กำลังเครื่องยนต์: 2,645 แรงม้า (ประมาณ 1,973 กิโลวัตต์) ต่อเครื่องยนต์หนึ่ง
5. ระบบและอุปกรณ์
- ระบบการนำร่องและระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เช่น ระบบแสดงข้อมูลการบินและระบบควบคุมการบินดิจิทัล
- อุปกรณ์เสริมสำหรับภารกิจต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ลาดตระเวน, อุปกรณ์สื่อสารขั้นสูง, และอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน
สมรรถนะเหล่านี้ทำให้ Airbus C295 เป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในภารกิจทางทหาร, การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม, การลาดตระเวนทางทะเล, และการบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของต่าง ๆ
ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Chat GPT และภาพสวยๆ จากพี่ไพบูลย์ครับ
โฆษณา