14 มิ.ย. เวลา 03:06 • หุ้น & เศรษฐกิจ

11 หมวดธุรกิจโดดเด่น 6 หมวดธุรกิจที่ไม่เติบโต ของ บจ. SET ปี 2567 ไตรมาส 1

ต่อเนื่องจากบทความเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องกำไรสุทธิของ บจ. SET ปี 2567 ไตรมาส 1 รายอุตสาหกรรม เป็นที่ทราบกันแล้วว่าภาพรวมผลดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) งวดไตรมาส 1 ปี 2567 จำนวน 609 บริษัท มีกำไรสุทธิ 266,889 ล้านบาท หรือเติบโต 1.8% YoY และในส่วนของบทความนี้ ผู้เขียนจะพาทุกท่านมาเจาะลึกถึงระดับหมวดธุรกิจกันต่อ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบค่ะ
📌ส่องหมวดธุรกิจ ผลประกอบการดียืนแกร่ง 2567Q1
ผลดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนใน SET งวดไตรมาส 1 ปี 2567 พบมี 11 หมวดธุรกิจที่สามารถทำรายได้และกำไรสุทธิเติบโตเป็นบวก ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เทคโนโลยี และการบริการ
ทั้งนี้ 5 อันดับแรกที่เป็นธุรกิจโดดเด่น ซึ่งทำกำไรสุทธิได้มากที่สุด ได้แก่
1. ธุรกิจธนาคาร กำไรสุทธิ 65,721 ล้านบาท เติบโต 6.2% YoY
2. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำไรสุทธิ 13,376 ล้านบาท เติบโต 11.7% YoY
3. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ กำไรสุทธิ 13,150 ล้านบาท เติบโต 138.3% YoY
4. ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ กำไรสุทธิ 9,116 ล้านบาท เติบโต 6.2% YoY
5. ธุรกิจการแพทย์ กำไรสุทธิ 8,463 ล้านบาท เติบโต 22.0% YoY
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจโดดเด่นอื่นที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถทำกำไรเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ได้แก่ ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เติบโต 4,301.2% YoY และธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ เติบโต 1702.9% YoY
📌ธุรกิจไม่เติบโต 2567Q1
แม้ภาพรวม 2567 Q1 จะมีธุรกิจที่โดดเด่นมากถึง 11 ธุรกิจ แต่ยังมีธุรกิจที่จัดอยู่ในกลุ่มไม่โดดเด่นอยู่ 6 ธุรกิจด้วยกัน เนื่องจากรายได้และกำไรสุทธิเติบโตติดลบในงวดนี้ ซึ่งได้แก่
1.ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน กำไรสุทธิ -225 ล้านบาท หดตัว 362.2% YoY
2.ธุรกิจเหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ กำไรสุทธิ -591 ล้านบาท หดตัว 175.2% YoY
3.ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง กำไรสุทธิ 6,514 ล้านบาท หดตัว 68.7% YoY
4.ธุรกิจการเกษตร กำไรสุทธิ 833 ล้านบาท หดตัว 32.7% YoY
5.ธุรกิจยานยนต์ กำไรสุทธิ 1,824 ล้านบาท หดตัว 16.6% YoY
6.ธุรกิจกระดาษและวัสดุการพิมพ์ กำไรสุทธิ 179 ล้านบาท หดตัว 14.6% YoY
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้เขียนได้นำเสนอมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐานในการเลือกพิจารณาลงทุนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรติดตามปัจจัยเสี่ยงอื่นอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้เขียน: เพ็ญพิชชา สกลวิทยานนท์ Economics Data Analytics
ภาพประกอบ: บริษัทก่อการดี
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
════════════════
Bnomics - Bangkok Bank Economics
'Be an Economist for Everyone'
วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นเศรษฐกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
โฆษณา