14 มิ.ย. เวลา 08:39 • ธุรกิจ

วิธีลองคำนวณว่า ถ้าซื้อแฟรนไชส์ Café Amazon มาเปิด กี่ปีจะคืนทุน ?

-Café Amazon มีรูปแบบแฟรนไชส์ 2 ประเภท ที่ให้เราไปซื้อมาเปิดได้คือ
1.รูปแบบนอกอาคาร (Stand Alone)
2.รูปแบบในอาคาร (Shop)
เพื่อให้ไม่ยาวจนเกินไป เราจะสมมติการคำนวณ กรณีที่เราเลือกเปิดแฟรนไชส์ แบบในอาคาร (Shop)
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเปิด Café Amazon 1 สาขา (ราคานี้ไม่รวม VAT)
-ค่าก่อสร้าง ตกแต่ง และงานระบบ 1,200,000 - 2,500,000 บาท
-ค่าออกแบบ 60,000 บาท
-ค่าอุปกรณ์ในร้าน 779,000 บาท
-ค่าหลักประกัน 100,000 บาท
-ค่าเซ็ตอัปร้าน 85,000 บาท
-ค่า Franchise fee (ค่าแรกเข้า) 150,000 บาท
ทั้งหมดนี้รวมเป็นเงิน 2,349,000 - 3,709,000 บาท
1
ถ้าคิดเฉลี่ยเอาตรงกลาง ก็จะรวมเป็นเงิน 3,029,000 บาท
หรือถ้าคิดรวม VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม จะรวมเป็นเงินประมาณ 3,240,000 บาท
ทีนี้เราต้องมาดูค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียในแต่ละเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
-Fixed Cost ต้นทุนคงที่
-Variable Cost ต้นทุนแปรผันตามหน่วยการผลิต
Fixed Cost หรือต้นทุนคงที่ อธิบายสั้น ๆ คือต้นทุนที่ต้องจ่ายทุกเดือนไม่ว่าจะขายดีหรือไม่ดี
โดยเราจะสมมติ Fixed Cost จากการเปิดร้าน Café Amazon ตามนี้
-ค่าจ้างพนักงานหน้าร้าน 4 คน เดือนละ 48,000 บาท
-ค่าเช่าที่เดือนละ 60,000 บาท
-ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 10,000 บาท
-ค่าเช่าเครื่อง POS เดือนละ 2,000 บาท
รวม Fixed Cost = 120,000 บาท ต่อเดือน
ส่วน Variable Cost หรือต้นทุนแปรผันตามหน่วยการผลิต ได้แก่
-ค่าวัตถุดิบสมมติว่าประมาณ 35% ของยอดขาย
-ค่า Marketing Fee ตามรายละเอียดแฟรนไชส์ = 3% ของยอดขาย
-ค่า Royalty Fee ตามรายละเอียดแฟรนไชส์ = 3% ของยอดขาย
2
รวมแล้ว Variable Cost คิดเป็น 41% ของยอดขาย
1
ทีนี้จากสูตร Payback Period หรือ ระยะเวลาคืนทุน คือระยะเวลาตั้งแต่เราเริ่มลงทุน จนถึงวันที่กระแสเงินสดรับสุทธิสะสม (ขอเรียกง่าย ๆ ว่า กำไรสะสม) เท่ากับ เงินลงทุนทั้งหมดที่เสียไป
โดยสูตรในการคำนวณ Payback Period คือ
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนทั้งหมด / กำไรสะสม
1
ทีนี้เรามาลองคำนวณระยะเวลาคืนทุนกัน
โดยสมมติให้ราคาเฉลี่ยของเครื่องดื่มที่ขายได้ต่อแก้ว = 60 บาท
โดยขอประเมินออกมาเป็น 3 กรณี คือ กรณีขายได้วันละ 150 แก้ว, 250 แก้ว และ 350 แก้ว
1. กรณีขายได้วันละ 150 แก้ว
จะมีรายได้เดือนละ 150 x 60 x 30 = 270,000 บาท
หัก Variable Cost จำนวน 41% เหลือ 159,300 บาท
หัก Fixed Cost 120,000 บาท
1
จะเหลือกำไร 39,300 บาท ต่อเดือน
แสดงว่า จะใช้ระยะเวลาคืนทุน = 3,240,000 / 39,300 = 82 เดือน = 6 ปี 10 เดือน
2. กรณีขายได้วันละ 250 แก้ว
จะมีรายได้เดือนละ 250 x 60 x 30 = 450,000 บาท
หัก Variable Cost จำนวน 41% เหลือ 265,500 บาท
หัก Fixed Cost 120,000 บาท
1
จะเหลือกำไร 145,500 บาท ต่อเดือน
แสดงว่า จะใช้ระยะเวลาคืนทุน = 3,240,000 / 145,500 = 22 เดือน = 1 ปี 10 เดือน
3. กรณีขายได้วันละ 350 แก้ว
จะมีรายได้เดือนละ 350 x 60 x 30 = 630,000 บาท
หัก Variable Cost จำนวน 41% เหลือ 371,700 บาท
หัก Fixed Cost 120,000 บาท
จะเหลือกำไร 251,700 บาท ต่อเดือน
แสดงว่า จะใช้ระยะเวลาคืนทุน = 3,240,000 / 251,700 = 13 เดือน = 1 ปี 1 เดือน
ทั้งหมดนี้ คือไอเดียลองคำนวณว่า ถ้าซื้อแฟรนไชส์ Café Amazon มาเปิด กี่ปีจะคืนทุน ภายใต้สมมติฐานเหล่านี้
ซึ่งต้องหมายเหตุว่า ตัวเลขบางตัว เป็นตัวเลขที่ทางเพจประมาณการขึ้นมา เพื่อให้พอเป็นไอเดีย และสามารถใส่เข้าไปคำนวณในสูตรได้
ความเป็นจริงแล้วข้อมูลเช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่าที่, ค่าน้ำไฟ ค่าวัตถุดิบ รวมถึงราคาเฉลี่ยต่อแก้ว อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะตามบทความนี้
แต่ก็หวังว่าบทความนี้ จะทำให้เห็นหลักการคำนวณ และเป็นไอเดียให้คนอยากลงทุนซื้อแฟรนไชส์มาทำ
ได้ลองคำนวณ รายได้ ต้นทุนที่จะเกิดขึ้น แบบละเอียดถี่ถ้วน
เพื่อให้สามารถคาดการณ์ตัวเลขสำคัญทางธุรกิจหลาย ๆ ตัวได้
1
โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ที่เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ของการทำธุรกิจ
เราจะได้รู้ว่าเราทำธุรกิจนี้ ภายใต้ข้อคาดการณ์แต่ละแบบ ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ถึงจะคืนทุนให้เรา
โฆษณา