16 มิ.ย. เวลา 06:41 • ปรัชญา

คนบางคนเข้ามาในชีวิต เพื่อสอนให้เรียนรู้วิธีปล่อยวาง

คนบางคน เข้ามาในชีวิต
เพื่อเป็นของขวัญ
แต่บางคน เข้ามา เพื่อเป็นบทเรียน
โฆษณา