16 มิ.ย. เวลา 10:30 • ความคิดเห็น
ทุกวันนี้เราเกิดมาทำอะไร เพื่ออะไรค่ะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เพื่อทำงาน หาเงิน กินข้าว เลี้ยงแมว นอน วนๆไปค่ะ
โฆษณา