17 มิ.ย. เวลา 06:11 • หุ้น & เศรษฐกิจ

Apple กลับมาเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้ง

ตลาดคาดยอดขายจะกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่ หลังเปิดตัว Apple Intelligence
● มูลค่าตลาดของ Apple ได้แซงหน้า Microsoft กลับมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอีกครั้ง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของ Apple ในด้าน AI
● มูลค่าตลาดของ Apple ตอนปิดตลาดอยู่ที่ 3.285 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ Microsoft มีมูลค่าตลาดที่ 3.282 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ Apple มีมูลค่าตลาดสูงกว่า Microsoft
1
● ราคาหุ้น Apple ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 วันติดต่อกัน สูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี ได้แรงหนุนจากงาน WWDC 2024 ที่ Apple เปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะที่เรียกว่า Apple Intelligence มีการร่วมมือกับ OpenAI เพื่อรวม ChatGPT ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ChatGPT ได้ง่ายขึ้น ทำให้ Siri เชื่อมต่อและผสานการทำงานร่วมกับ ChatGPT ได้ทันที
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือ AI Custom แบบ on-device ที่เพิ่มมาในหลายฟังก์ชัน ทั้งยังชูเรื่องความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น โดยรวมทำให้ตลาดคาดว่ายอดขาย Apple จะกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง
ที่มา: Bloomberg, CNBC | อัปเดต ณ 14 มิ.ย. 2567
กองทุนกรุงศรีที่มี Apple อยู่ใน Top 10 Holdings (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 2567)
>> ข้อมูล KFGMIL-A คลิก : https://www.krungsriasset.com/TH/FundDetail.aspx?fund=KFGMIL-A
>> ข้อมูล KFGTECH-A คลิก :
>> ข้อมูล KFHTECH-A คลิก :
>> ข้อมูล KFNDQ-A คลิก :
>> ข้อมูล KFUSINDX-A คลิก :
>> ข้อมูล KFWINDX-A คลิก :
>> ข้อมูล KFGTECHRMF คลิก :
นโยบายการลงทุนและคำเตือน
 • KFGMIL ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFGTECH ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง
 • KFHTECH ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) | ระดับความเสี่ยง 7 – เสี่ยงสูง
 • KFNDQ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFUSINDX ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index | ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง
 • KFWINDX ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 6 – เสี่ยงสูง
 • KFGTECH ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 • KFGMIL/ KFHTECH และ KFUSINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFGTECH/ KFNDQ และ KFWINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สามารถขอรับข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757
หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวแทนสนับสนุนการขาย/ เจ้าหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
ติดตามกองทุนกรุงศรี อัปเดตข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
#กองทุนกรุงศรี #NewsUpdate
โฆษณา