17 มิ.ย. เวลา 11:26 • ธุรกิจ
หากเป็นการลงทุนที่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ เช่นที่ดิน เครื่องจักร หรือทรัพย์สินทางปัญญา อาจรับเงินมาเพื่อใช้จัดหาสินทรัพย์ที่จำเป็น แล้วดำเนินธุรกิจไปตามแผนของต้นโดยมุ่งเน้นให้มีฐานที่แข็งแรง จากนั้นก็ใช้สินทรัพย์และฐานธุรกิจนี้นี้ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารเอาเงินสดคืนเขาไปภายในเวลาที่กำหนด แล้วก็มาเป็นหนี้ธนาคารที่คิดดอกเบี้ย (อาจจะ) น้อยกว่าแทน
แต่ก็ต้องคำนวณตัวเลขดี ๆ อย่าให้หลุด ถ้ามีทุนตัวเองเสริมด้วยก็ยิ่งดี ธุรกิจที่ดีน่าจะใช้ค้ำประกันได้วงเงินสูงครับ
โฆษณา