20 มิ.ย. เวลา 03:00 • ไลฟ์สไตล์

"𝗣𝗿𝗶𝗱𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵" -- เดือนแห่งความภาคภูมิใจของ 𝗟𝗚𝗕𝗧𝗤𝗜𝗔+

ศูนย์การค้า CDC คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมพิเศษ​ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรคนรุ่นใหม่ สนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะแตกต่างและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดเพศและตัวตน
❤️🧡💛💚💙💜
𝗔𝗟𝗟𝗬 𝗥𝗘𝗜𝗧 มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับ และสนับสนุนสิทธิของกลุ่มบุคคล 𝗟𝗚𝗕𝗧𝗤𝗜𝗔+ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ครอบคลุม เท่าเทียมกัน และยุติธรรมมากขึ้น
ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(𝗦𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗚𝗼𝗮𝗹𝘀: 𝗦𝗗𝗚𝘀)
โฆษณา