20 มิ.ย. เวลา 03:17 • ปรัชญา
ความเชื่อทางพุทธ ก่อนอื่นตั้งสติแล้วให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นมีการเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง มีการดำรงอยู่ และมีการสูญสลาย จะทำให้เกิดการลดการยึดติด เสียสละ อยู่เพื่อผู้อื่น สุดท้ายกายใจจะเบาสบาย การปฏิบัติธรรมเพื่อการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะง่ายขึ้น
โฆษณา