24 มิ.ย. เวลา 10:57 • ความคิดเห็น
อ่านมากๆ ทนมากๆ เรียนมากๆ ทำให้มากๆ อยากเก่งอะไรให้เวลากับสิ่งนั้นให้มากๆ ใช้สมองให้มากๆค่ะ เดี๋ยวเก่งเอง
โฆษณา